streda 20. marca 2013

Rekonštrukcia komunitného domu Cenacolo v Kráľovej pri Senci - 2013


Tak vitajte znovu v Kráľovej pri Senci, v komunite Cenacolo. Od novembra sa pri rekonštrukcii  urobilo veľa práce. 
1. Dokončilo sa obloženie zvonice.2. Komplet obložená je jedna z kúpelní.


3. Čiastočne dokončené sú obklady kuchyne. 4. Položené sú nové dlažby na chodbách v prízemí.


 Obkladá sa pizzeria.


A začína nám jar !

 _________________________________________________________________________________

 30.4.2013 

Pozrite sa novú kuchyňu - nové podlahy, nové zariadenie...


a vymaľované.


Schodište na poschodie -  zábradlia hotové, vymaľované.


 Začali sa práce na ďaľších sprchách.


Jedáleň je už vymaľovaná.


Všetko sa zelení.S modlitbou ide všetko oveľa ľahšie.

 

_________________________________________________________________________________
4.6.2013

Čo poviete ? Nádhera!Sokel okolo domu je už obložený kameňom.
Nádherné shodište, čo poviete?Vyrábajú sa a dekorujú  kvetináče...
Kuchyňa v plnej kráse!Radosť variť v takej kuchyni._________________________________________________________________________________
22.8.2013
Pozrite si posledné zábery z nášho komunitného domu.
Nádhera...
_________________________________________________________________________________streda 28. marca 2012

Projekt rekonštrukcie komunitného domu Cenacolo v Kráľovej pri Senci - 2011

           
Na obrázku vidíte aktuálny stav komunitného domu, ktorého kapacita nepostačuje súčasným potrebám. Rekonštrukcia začala v jarných mesiacoch roku 2011, termín dokončenia je koniec roku 2012 v závislosti od výšky finančných zdrojov. Garantom stavby je občianske združenie Priatelia spoločenstva CENACOLO v spolupráci s Nadáciou J. Murgaša. Celý projekt je financovaný z darov a Božej prozreteľnosti.Po rekonštrukcii komunitného domu sa počet chlapcov, ktorí sa chcú zbaviť rôznych závislostí, zvýši na 40 a tým vrátime nádej na nový život ďalším mladým, ktorí sa dnes nachádzajú v zúfalstve kvôli závislostiam ako drogy, gamblerstvo, alkoholizmus....
Predkladateľom projektového zámeru KOMUNITA CENACOLO NA SLOVENSKU  je občianske združenie Priatelia spoločenstva CENACOLO so sídlom E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany, IČO organizácie je 45011982.


Sú deti vašich príbuzných a priateľov na niečom závislé? Chceli by ste im pomôcť? Chcete im vrátiť nádej na nový život? Chcete im vrátiť chuť žiť a vydať sa správnym smerom?

Priatelia spoločenstva Cenacolo
Čislo účtu: 2623146144/1100
IBAN:
SK 941100 0000 0026 2314 6144
BIC (SWIFT) :
TATR SK BX
Banka:
Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 85005 BRATISLAVA
www.cenacolo.skĎakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú - za ich dary a tiež za ich modlitby.
Na  stránke vás budeme informovať, ako pokračujú práce na dome, ako  napredujeme i vďaka vašim darom a modlitbám.___________________________________________________________________________
                                                             Trochu z histórie:


  

 

 ___________________________________________________________________________
                                                                      23.3.2011___________________________________________________________________________
                                                                      25.3.2011__________________________________________________________________________
                                                                      1.4.2011


___________________________________________________________________________
                                                                      6.4.2011 


____________________________________________________________________________
26.4.2011 


____________________________________________________________________________
9.5.2011
 

____________________________________________________________________________
25.5.2011
zase o kúsok ďalej...                                         
                                            a niečo naviac  - "letné sídlo" pripravené....


... a nové "prírastky"
 
____________________________________________________________________________
19.6.2011
zázraky sa dejú... 


 
... prechodný domov.
_______________________________________________________________________
                                                          Foto z komunitného archívu
                                                                        foto Michal  
                                                                         20.6.2011 
                                  
____________________________________________________________________________
Deň otvorených dverí
7.7.2011

7.7.2011 sa konal  v Kráľovej pri Senci  Deň otvorených dverí,  ktorý bol zároveň aj
oslavou 1.výročia oficiálného otvorenia komunitného domu komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci.
Bo to prekrásný deň, ktorý vyvrcholil sv.omšou, ktorú celebroval arcibiskup Zvolenský.
Na záver vystúpili chlapci z komunity so svojim programom


Na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy k tomuto dňu bol uverejnený následovný komentár:

V sobotu 2. júla popoludní zavítal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský do Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci, kde prebieha rekonštrukcia priestorov a stavba kaplnky z prostriedkov vyzbieraných v Svätomartinskej zbierke. Arcibiskup Zvolenský sa okrem členov komunity stretol s ich rodičmi, príbuznými, priateľmi i podporovateľmi.
V homílii prednesenej v rámci svätej omše arcibiskup Zvolenský poukázal na dôvod radosti a plesania, ktorým je vedomie Božej prítomnosti medzi nami. Strata tohto vedomia vedie k pocitom veľkej opustenosti a napokon neraz aj k rôznym druhom závislosti.
No obnovenie vedomia Božej blízkosti je súčasne prijatím daru sily túto závislosť prekonať, ako to sprítomňuje aj samotná komunita Cenacolo.


____________________________________________________________________________
Prší, neprší, práce pokračujú
20.7.2011

Pohľad do budúcej kuchyne


                                                            Pohľad do budúcej kaplnky
  
                                                  Pohľad z dola nahor a ideme ešte vyššie

                                                               Meriame, pílime...

  

                          Terajšia kaplnka, neuveriteľné aké majú chlapci duchovné schopnosti...


                                       Duchovná pomoc -  otec Quirin pomáha kde sa dá...

                                                  Za pár dní už oblohu nebude vidno...Čo zostalo z kúpelne...

____________________________________________________________________________

4.8.2011
Za 2 týždne znovu pokrok....


                                               Až teraz začíname vidieť veľkosť stavby.                                                
                                                  Ani strecha nie je žiaden kamrlík...

                                 
                                                            Chlapci je to na výbornú....
___________________________________________________________________________

                                                                       17.8.2011
                                                                  Bez komentára....

___________________________________________________________________________

                                                                       1.9.2011
                                                          11 nových pomocníkov ...
     
                                      
___________________________________________________________________________

                                                                          20.9.2011
                                                          Už nám neprší ..., Bohu vďaka!


 
 
                           

                           


 


18.10.2011
                                                      Teplo, chladno, pokračujeme !

 
___________________________________________________________________________


9.11.2011
Už máme aj okná!___________________________________________________________________________